Geometrie is een waardevolle aanvulling op Thètahealing

De meeste van ons kiezen ervoor om het levenspad te volgen, zoals we doen. Daarbij laten we ons vaak belemmeren door onze ervaringen, overtuigingen, onzekerheden, vooroordelen, angsten, etc. Je kunt er ook voor kiezen om deze overtuigingen en programma’s op te schonen – net als een PC – en met Thètahealing is dat mogelijk.
Ik pas naast Thètahealing ook de Heilige Geometrie van Janosh toe in mijn praktijk. Geometrie resoneert met onze ziel: het raakt onze (diep verborgen) herinneringen aan en helpt om ons ermee in verbinding te stellen. Soms krijg ik tijdens een Thèta sessie vanuit mijn staat als healer door dat er een kaart getrokken mag worden. Terwijl mijn cliënt de kaart op zich laat inwerken, kijk ik vanuit de Thèta staat mee. Het trekken van een Geometriekaart geeft dan precies het inzicht dat nodig is om tot de kern van het probleem te komen. Door de symbolen en de uitleg van de betreffende kaart is het thema direct duidelijk. Receptoren in de hersenen gaan open, waardoor de cliënt ontvankelijker is voor de uitdagingen van dat thema. Door die activatie kan ik vanuit de Thètahealing op DNA-niveau versneld veranderingen aanbrengen en deze veranderingen zijn blijvend. Geometrie is zodoende een waardevolle aanvulling op Thètahealing!