Gebruik je netwerk van intelligentie

Mensen waren vroeger, net als in de dierenwereld, sterk met elkaar verbonden via een groepsbewustzijn. Dieren gebruiken hiervoor ‘hypercommunicatie’. Om als mens een individu te worden, moesten wij onze ‘hypercommunicatie’ blijkbaar tijdelijk verliezen. Nu we min of meer stabiele, individuele bewust-geworden mensen zijn, kunnen we weer een groepsbewustzijn vormen. Mensen die hun individuatieproces hebben doorlopen, kunnen hun DNA activeren en contact maken met alle informatie van het netwerk, zonder dat zij beïnvloed worden in wat zij met deze informatie zullen doen. Eenheid binnen het veld van bewustzijn door collectieve meditatie kan effectief de werkelijkheid veranderen en zo misdaad en sociale stress neutraliseren. Dit is wetenschappelijk in meer dan 50 onderzoeken bevestigd!
Hier lees je meer…