Disclaimer

Thètahealing-IJsselstein.nl (KvK: 30268660) verleent u hierbij toegang tot de website www.thetahealing-ijsselstein.nl waarop informatie, afbeeldingen en andere materialen worden gepubliceerd. Thètahealing-IJsselstein.nl is bevoegd de informatie op de website te wijzigen of onderdelen te verwijderen, zonder voorafgaande opgave van reden. Aan de totstandkoming van deze website is uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onjuist of onvolledig is opgenomen, aanvaardt Thètahealing-IJsselstein.nl geen verantwoordelijkheid. De informatie van de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod van diensten, en voldoet aan de Wet OHP (Oneerlijke Handelspraktijken – geen misleidende of agressieve verkoopacties). Het is niet toegestaan om (gedeelten) van de website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als u gebruik maakt van de informatie op deze website geeft u aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Thètahealing-IJsselstein.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die u kunt lijden en Thètahealing-IJsselstein.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) verlies van gegevens en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Thètahealing-IJsselstein.nl en haar personeel.

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Stop ook nooit met medicijnen zonder overleg met uw (huis)arts. Aan de berichtgevingen die thetahealing-ijsselstein.nl publiceert kunt u  geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen en mogen ook niet als zodanig worden aangeboden. Deze producten vallen onder de warenwet. De toepassing van een voedingssupplement dient uitsluitend om de gewone voeding te optimaliseren en te corrigeren als deze niet of onvoldoende in vitamines en mineralen kan voorzien.

Hebt u vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer? Deze kunt u e-mailen naar: info@thetahealing-ijsselstein.nl

ThetaHealing® and ThetaHealer® are registered trademarks of THInK at www.thetahealing.com.

Thetahealing-ijsselstein.nl behoudt zich het recht voor om haar disclaimer aan te passen. Check deze daarom regelmatig op wijzigingen.

De laatste wijzigingen hebben wij op woensdag 1 februari 2017 doorgevoerd.