Orthomoleculaire voedingssupplementen

Orthomoleculaire voedingssupplementen – definitie

Sommige oorzaken van klachten of problemen houden verband met ons voedingspatroon en tekorten van belangrijke stoffen. Orthomoleculaire voeding betekent ‘juiste voedingstoffen’. De gemiddelde Nederlander gebruikt geen evenwichtige voeding. Zelfs als je dat wel zou doen, dan nog krijg je lang niet de aanbevolen hoeveelheid van enkele essentiële stoffen binnen. Die ‘juiste voedingsstoffen’ zetten allerlei biochemische processen in gang en zijn noodzakelijk voor een optimaal functioneren van ons lichaam.


Orthomoleculaire voedingssupplementen – effect

Wanneer deze essentiële stoffen onvoldoende in onze voeding zitten, of bijvoorbeeld door een darmstoornis onvoldoende uit de voeding worden gehaald, ontstaat een tekort waardoor allerlei lichaamsprocessen verstoord raken. Een tekort kan aangevuld worden met orthomoleculaire voedingssupplementen. Dit is een individuele aanvulling van mineralen, vitaminen, spoorelementen, enzymen, essentiële eiwitten, etc. afgestemd op jouw behoefte. Door een aanvulling van tekorten kunnen bepaalde lichaamsfuncties zich herstellen; dit werkt in het gehele lichaam positief door. Het effect is na enkele weken merkbaar.


Orthomoleculair voedingsadvies

Als orthomoleculair voedingsadviseur kijk ik eerst samen met jou naar je gehele voedingspatroon. Daarna bespreken we welke aanpassingen er in jouw situatie eventueel noodzakelijk zijn. Dat kan betekenen dat je bepaalde zaken moet schrappen in je voeding of dat je juist ontbrekende voedingsstoffen moet aanvullen. Samen passen we je eetpatroon zo aan, dat alles in jouw voordeel is. Daar kunnen orthomoleculaire voedingssupplement een rol bij spelen.
De kern is altijd je voeding en orthomoleculaire voedingssupplementen zijn complementair – aanvullend op je bestaande of nieuwe voedingspatroon. Met behulp van Thèta healing kan ik bovendien die receptoren in je spijsvertering openen, die nodig zijn om alle goede voedingsstoffen ook daadwerkelijk op te nemen. Als hier een blokkade zit, moet je die eerst wegnemen, anders heeft het orthomoleculaire voedingsadvies geen zin.
Thèta healing in combinatie met orthomoleculair voedingsadvies en eventuele supplementen, is zodoende een sterke combinatie bij voedings- en/of dieet-problemen.


Orthomoleculaire voedingssupplementen – behandeling en consult

Orthomoleculaire voedingssupplementen bevatten uitsluitend stoffen die van nature in onze voeding voorkomen. Deze supplementen kunnen altijd en veilig worden toegepast, eventueel als aanvulling op andere behandelwijzen – bijvoorbeeld Thèta healing, maar ook op reguliere therapieën.
In 2016 heb ik de cursus Orthomoleculair Voedingsadviseur met goed gevolg afgerond. Zodoende ben ik bevoegd om deskundig advies te geven over orthomoleculaire voedingssupplementen. Door mijn brede expertise en ervaring als therapeut zijn mijn adviezen altijd zeer gericht. De kosten van deze supplementen variëren en zijn afhankelijk van de soort en hoeveelheid. Meestal volstaat een kuur van 6 tot 8 weken – in sommige gevallen is een vervolgkuur raadzaam of is het langdurig gebruik van één bepaald voedingssupplement gewenst.


Voetflextherapie

Voetreflextherapie – definitie

Alle lichaamssystemen – organen, spieren, botten, zenuwen, bloed, lymfe, etc. – worden in en op de voet in reflexzones weerspiegeld. Bij voetreflextherapie worden met speciale druktechnieken de reflexzones gestimuleerd of juist geremd. Zodoende komen de doorbloeding en de energiestroom weer goed op gang, worden verstoringen verholpen en worden de lichaamsfuncties hersteld.


Voetreflextherapie – effect en behandeling

Voetreflextherapie heeft een direct effect en zet ‘t het lichaam aan tot zelfherstel. Hierdoor is voetreflextherapie effectief bij een breed scala aan klachten en aandoeningen. Ik pas de zogenaamde musculaire reflex-technieken toe waarbij wordt uitgegaan van de neurologie: welk gebied of orgaan wordt direct door welke zenuw voorzien, en welke andere organen of weefsels worden door deze zenuw indirect geprikkeld. Omdat er vaak sprake is van een combinatie van klachten met eenzelfde oorsprong, volgt een verbetering in uiteenlopende lichaamsgebieden.


Voetreflextherapie – consult

Voetreflextherapie verloopt in sessies van 45 minuten. De behandeling vindt in de praktijk plaats. Je kunt zowel op de dag als ’s avonds terecht. Consulten van 45 minuten bedragen € 60,00. Betalingen worden bij voorkeur direct voldaan per automatische pinbetaling. Neem naast je pinpas ook je ID en de gegevens van je zorgverzekeraar mee. Hoeveel behandelingen er nodig zijn – en in welke regelmaat – hangt sterk af van je klacht/probleem/behoefte. Klik hier voor meer informatie over vergoedingen.


Kleurenpunctuur op de voet

Kleurenpunctuur op de voet – definitie

Kleurenpunctuur is een andere naam voor lichttherapie op de voet. Het is een behandelmethode die veelal binnen de alternatieve geneeswijze wordt toegepast, o.a. door voetreflextherapeuten. Door specifieke voetreflexzones met een speciaal daarvoor ontwikkelde kleurenlichtpen te behandelen, wordt een nog groter behandeleffect verkregen. De kracht van kleurenpunctuur ligt in het herstel in de balans van de drie niveaus van leven: lichaam, ziel/emotie en geest. Een verstoring of disbalans hierin kan leiden tot allerlei klachten en symptomen.


Kleurenpunctuur op de voet – effect

Mensen reageren sterk op licht. Licht geeft energie, beïnvloedt de stemming en zet het lichaam in beweging. Kleur zorgt daarbij voor specifieke informatieoverdracht naar de cellen. Lichaam, ziel/emotie en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met kleurenpunctuur dring je diep in deze drie levensniveaus door en op die manier kun je klachten aanpakken. Kleurenpunctuur zet diepgaande processen in gang, zowel op lichamelijk als op geestelijk niveau en is volstrekt pijnloos. Hierdoor is deze kleurentherapie ook ideaal voor de behandeling van kinderen.


Kleurenpunctuur op de voet – behandeling en consult

Bij deze vorm van lichttherapie wordt met behulp van een lichtpen gekleurd licht ingestraald op drukpunten op de huid. De huid neemt deze lichtimpulsen op en via cellen en meridianen worden deze impulsen doorgegeven aan de organen en fysiologische systemen. Zo wordt het natuurlijke levensritme weer hersteld. Wanneer punten op de huid met een bepaalde kleur/frequentie worden behandeld, heeft dit een uitwerking op celniveau. Kleurenpunctuur laat zich goed combineren met andere therapieën, zoals voetreflextherapie en orthomoleculaire voedingssupplementen.

Kleurenpunctuur op de voet verloopt in sessies van 45 minuten. De behandeling vindt in de praktijk plaats. Je kunt zowel op de dag als ’s avonds terecht. Consulten van 45 minuten bedragen € 60,00. Betalingen worden bij voorkeur direct voldaan per automatische pinbetaling. Neem naast je pinpas ook je ID en de gegevens van je zorgverzekeraar mee. Hoeveel behandelingen er nodig zijn – en in welke regelmaat – hangt sterk af van je klacht/probleem/behoefte.
Klik hier voor meer informatie over vergoedingen.


Consulten

Consulten verlopen meestal in sessies van 60 minuten. De behandeling kan in de praktijk plaatsvinden, bij jou thuis*, maar ook op afstand – bijvoorbeeld via Skype. Je kunt zowel op de dag als ’s avonds in mijn praktijk terecht.

Bij het eerste consult start ik, na een korte intake, direct met de behandeling. De kosten van een behandeling van 60 minuten bedragen € 80,00. Betalingen worden bij voorkeur direct voldaan per automatische pinbetaling. Neem naast je pinpas ook je ID en de gegevens van je zorgverzekeraar mee. Hoeveel behandelingen er nodig zijn – en in welke regelmaat – hangt sterk af van je klacht/probleem/behoefte.

* Voor een behandeling op locatie – buiten IJsselstein – ben ik genoodzaakt reiskosten in rekening te brengen.

Lees voor de goede orde ook de Algemene voorwaarden, Privacy wet en vul vast de Behandelovereenkomst in.


Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten. De FAGT heeft met de meeste belangrijke zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten. Een volledig overzicht hiervan vind je op hun website: www.fagt.org. Een gemiddelde vergoeding bedraagt € 40,00 per consult per dag. Let op: behandelingen worden volgens de regels van de betreffende zorgverzekeraar vergoed. Hoeveel je precies vergoed krijgt, hangt af van de voorwaarden van jouw (aanvullende) verzekering.